top of page

על קצה המזלג

8 טיפים להכנת הגוף להיריון

התזונה שלך היא מקור לכל הרכיבים הדרושים ליצירת ביצית תקינה וליצירת התנאים הדרושים להשרשת העובר. לעולם לא מוקדם מידיי להתחיל באכילה שתיתן...

bottom of page