top of page

מושיקו א., 56, תל-אביב

Heading 2

מעולם לא הייתי שמן.  היו לי מספר קילוגרמים עודפים שכבר נפטרתי מהם בעבר ולאט לאט חזרו למקומם הטבעי ...

אם הייתי רוצה, אני מניח שהייתי יכול לבצע זאת שוב אבל היה לי ברור שאני צריך לעשות שינוי בחשיבה מתוך רצון לשנות את המצב לטווח הארוך ולא לטווח הקצר.

הסדנא נתנה לי את הטיפים הקטנים שעזרו לי לאכול נכון, בכמויות הנכונות ובשעות הנכונות.

תודה על התמיכה,

מושיקו

bottom of page