top of page

מיכל ל., 29, תל-אביב

Heading 2

לקרן המדהימה,

ליוות אותי במשך תקופה ארוכה והבאת אותי לתוצאות שלא האמנתי שאגיע אליהן.

אני מאוד מודה לך על העצות החמות והקשב.

במוחי, שמעתי את קולך והנחייתך - מה שתרם לי מאוד.

מעריכה אותך המון,

מיכל

bottom of page